. Pradžia

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimas

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

2011 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. 1-157 „Dėl prekybos vietų nustatymo Širvintų mieste“

2017 m. gegužės 25 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-138 patvirtinti Vietinės rinkliavos prekiauti arba teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-138 „dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

2010-10-28 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-184 „Dėl prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir prekybos maisto ir ne maisto prekėmis Širvintų rajono seniūnijų viešosiose vietose sąrašo patvirtinimo ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

2019-10-04 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-634 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“