. Pradžia

Kvietimas siūlyti atstovus į nevyriausybinių organizacijų tarybą

 

Kviečiame siūlyti atstovus į nevyriausybinių organizacijų tarybą

 

Širvintų rajono savivaldybės administracija organizuoja nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką į Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba).

NVO taryba – patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Širvintų rajono savivaldybėje, nustatyta tvarka sudaroma iš Širvintų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo. Nevyriausybinių organizacijų tarybos narių kadencijos trukmė – 2 metai.

Po vieną atstovą gali siūlyti nevyriausybinės organizacijos statusą turinčios ir Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (pateikdamos pasirašytą, skenuotą pasiūlymą).

Jeigu organizacija neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų, organizacija neturi teisės dalyvauti deleguojant atstovus į Nevyriausybinių organizacijų tarybą, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais.

Teikti pasiūlymus galima iki š. m. birželio 14 d. 17.00 val., el. paštu [email protected].

Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, turės būti organizuojamas nevyriausybinių organizacijų atstovų susirinkimas, kurio metu būtų išrinkti 5 nevyriausybinių organizacijų atstovai į NVO tarybą.

Daugiau informacijos el. p. [email protected]., tel. 8 615 74665.

 

Širvintų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

Pasiūlymo forma