. Pradžia

Bešeimininkis turtas

Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje yra nenaudojamų, apleistų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų, statinių. Daug iš jų yra žemės ūkio paskirties, t. y. buvusios fermos, sandėliai. Tokie statiniai užima valstybinės žemės plotus, menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.

Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje kiekvienais metais sudaromas galimai bešeimininkių statinių sąrašas, Apie naujų pastatų bei statinių atsiradimą yra skelbiama savivaldybės internetiniame puslapyje, seniūnijų skelbimo lentose, vietinėje spaudoje. Suėjus vieneriems metams po minėtų skelbimų bei sąrašų paskelbimo ir apskaitos akto surašymo pradedamos galimai bešeimininkių statinių įteisinimo procedūros. Teismo sprendimu savivaldybė, perėmusi nuosavybėn bešeimininkį turtą, sprendžia statinių pardavimo, nugriovimo, sutvarkymo klausimus. Savivaldybės teritorijoje nustatomi bešeimininkiais ir inžineriniai statiniai bei inžineriniai tinklai. Gali būti bešeimininkiais nustatyti ir gyvenamieji namai bei butai, kurių savininkai mirę ir nėra paveldėtojų.

Savivaldybėje sudaromas galimai bešeimininkių statinių sąrašas, kuris pastoviai atnaujinamas, skelbiami skelbimai apie naujų bešeimininkių statinių atsiradimą, todėl asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos  Ūkio plėtros skyrių (II a., 207 kab., tel. 8 686 16605, el. paštas [email protected]) adresu Vilniaus g. 61, Širvintos ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į skelbimuose išvardytus statinius.

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.58, 4. 62 ir 4.63 straipsniais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ teisės aktas. 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-267 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, įtraukimo į apskaitą, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašas.

Sprendimo aprašą rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 „Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo“ patvirtinimo teisės aktas.

Informacija atnaujinta: 2023-10-18

Skelbimas (2020-09-10)

Skelbimas (2022-07-11)