. Pradžia

Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO

Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

Kas turi teisę į šią paramą?

Paramą maisto produktais gauti turi teisę labiausiai nepasiturintys asmenys, kai šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį.

Kokius dokumentus pateikti?

Kreipiantis paramos maisto produktais gauti būtina užpildyti nustatytos formos prašymą, kuriame nurodyti duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją.

Kur kreiptis?

Norint gauti paramą reikėtų kreiptis į seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Tel. pasiteiravimui:

Alionių seniūnija  (8 382) 43 783, 8 687 74 719;

Čiobiškio seniūnija   8 665 83 906;

Gelvonų seniūnija (8 382) 42 201, 8 615 74 639;

Jauniūnų seniūnija (8 382) 44 145, 8 682 41 710;

Kernavės seniūnija 8 682 41 710;

Musninkų seniūnija (8 382) 45 244, 8 665 83 906;

Širvintų miestas  (8 382) 51 184, 8 682 41 705;

Širvintų seniūnija  (8 382) 53 491, 8 687 44 515;

Zibalų seniūnija  (8 382) 44 523, 8 687 74 719.