. Pradžia

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius

JPSPP koordinatorius

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

Širvintų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti projektą  „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ Širvintų rajono savivaldybėje.

Projekto nauda ir laukiami rezultatai – dirba aktyvus, motyvuotas ir apmokytas jaunimo paslaugų priežiūros koordinatorius, organizuojantis ir koordinuojantis sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos  paslaugų teikimą savivaldybėje. Pasitelkus tarpsektorinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sveikatos priežiūros paslaugos jaunimui bus teikiamos keturiose pagrindinėse projekte numatytose srityse – savižudybių ir savižalos, sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityse.

Modelio vizija – jaunimui 14- 29 metų, teikiamos palankios paslaugos, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, padėti ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas.

Modelio tikslas - teikti poreikius atitinkančias  kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei skatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. Koordinatoriaus funkcijos – suburti specialistų komandą bendradarbiavimo sutarčių pagrindu ir koordinuoti jos veiklą, inicijuoti ir organizuoti reguliarius šių specialistų susitikimus- su paslaugu gavėjais teikėjais administratoriais politikais...

Modelio uždaviniai - teikti jaunimui palankias kompleksines paslaugas savivaldybėse,

Stiprinti jau egzistuojančių, jaunimui paslaugas teikiančių institucijų tinklą.

Gerinti specialistų ir jaunimo sveikatos koordinatorių kompetencijas.

Koordinatoriaus funkcijos – suburti specialistų komandą bendradarbiavimo sutarčių pagrindu ir koordinuoti jos veiklą, inicijuoti ir organizuoti reguliarius šių specialistų susitikimus su paslaugų gavėjais teikėjais, administratoriais ir politikais.

Žaliojo koridoriaus principas. Galimybė jaunam žmogui gauti efektyvias ir konfidencialias asmens sveikatos paslaugas per kuo trumpesnį laiką.

Projekto koordinatorė Kristina

Tel: 864892910

El.pastas:[email protected]