. Pradžia

Jaunimo įdarbinimas

Skelbiama registracija į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą

Širvintų rajono savivaldybės administracija antrus metus iš eilės vykdo ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa), kuria siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinant. Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa 2022 metais įgyvendinama iš Jaunimo reikalų agentūros ir Savivaldybės lėšų.

Programa skirta Širvintų rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 19 m. Programos vykdymo terminas – 2022 m. liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviai gali būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos organizacijos ir įstaigos, kurios įregistruotos Širvintų rajone ir veiklą vykdo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 350 eurų, o jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas). Dirbti pagal programą jaunimas gali ne ilgiau kaip du mėnesius.

Registracija

Jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą programoje, turi iki birželio 31 d. registruotis Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės el. paštu [email protected] nurodant „Registracija į Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ atsiunčiant užpildytą nustatytą registracijos formą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Informacija ir konsultacijos 

Informaciją ir konsultacijas apie programos įgyvendinimą teikia Jaunimo reikalų koordinatorė tel. 864737868, el. paštu: [email protected]

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA 

Jaunimo anketa

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Darbdavio anketa