. Pradžia

Dokumentai, susiję su rajono biudžeto vykdymu

 

  Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris
 
 

Tvarkos ir taisyklės

 

 
Eil. Nr. Pavadinimas Patvirtinta
1. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo tvarkos aprašas 

Širvintų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2008-02-26 sprendimu Nr. 1-52

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-173

Savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. 1-99

Savivaldybės tarybos 2023-06-28 sprendimu Nr. 1-69 (netekęs galios)

2. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo tvarka 

Savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. 1-176

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-172

Savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. 1-101

Savivaldybės tarybos 2023-03-22 sprendimu Nr. 1-43 (netekęs galios)

3.

Širvintų rajono savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarka 

 

Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašas (galioja nuo 2016-05-26)

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-175

Savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. 1-100

4. Dėl finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos patvirtinimo Savivaldybės tarybos 2005-03-29 sprendimu Nr. 1-85
5. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto įsiskolinimų padengimo tvarkos aprašas Savivaldybės tarybos 2009-09-29 sprendimu Nr. 1-191
6.  Širvintų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklės

Administracijos direktoriaus 2016-06-22 įsakymu Nr. 9-550

Administracijos direktoriaus 2021-11-18 įsakymu Nr. 9-1086

7. Mokymo lėšų paskirstymo, perskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašas Savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. 1-213 , tvarkos aprašas

Savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. 1-213 pakeitimai:

-          Savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimas Nr. 1-56

-          Savivaldybės tarybos 2020-09-29 sprendimas Nr. 1-195

-          Savivaldybės tarybos 2021-09-24 sprendimas Nr. 1-194, tvarkos aprašas

-          Savivaldybės tarybos 2023-05-17 sprendimas Nr. 1-17, tvarkos aprašas 

-          Savivaldybės tarybos 2023-10-25 sprendimas Nr. 1-145, tvarkos aprašas

8. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymo ir naudojimo taisyklės

Savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. 1-204

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-174

Savivaldybės tarybos 2023-05-17 sprendimu Nr. 1-16 (netekęs galios)

9. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto programos sąmatos formos patvirtinimo

Administracijos direktoriaus 2018-01-04 įsakymu Nr. 9-13

Administracijos direktoriaus 2018-01-19 įsakymu Nr. 9-65

Administracijos direktoriaus 2019-01-28 įsakymu Nr. 9-49

Administracijos direktoriaus 2020-02-05 įsakymu Nr. 9-102

Administracijos direktoriaus 2020-06-30 įsakymu Nr. 9-649

Administracijos direktoriaus 2023-07-04 įsakymu Nr. 9-457 (netekęs galios)

10. Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto projekto programos sąmatos formos patvirtinimo Administracijos direktoriaus 2009-10-15 įsakymu Nr. 9-530  (netekęs galios) (pakeitimas: 2011 m. lapkričio 9 d. Nr. 9-678)

Administracijos direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. 9-738

Administracijos direktoriaus 2018-11-26 įsakymu Nr. 9-912

Administracijos direktoriaus 2020-11-16 įsakymu Nr. 9-1100

Administracijos direktoriaus 2023-10-24 įsakymu Nr. 9-651 (netekęs galios)

11.

Dėl biudžetinių įstaigų atskaitomybės pateikimo terminų ir formų patvirtinimo

 

Administracijos direktoriaus 2017-04-21 įsakymu Nr. 9-330

Administracijos direktoriaus 2020-04-22 įsakymu Nr. 9-335

 

12.

Širvintų rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašas

 

 

Administracijos direktoriaus 2017-11-06 įsakymu Nr. 9-870

Administracijos direktoriaus 2018-11-15 įsakymu Nr. 9-880

Administracijos direktoriaus 2019-10-31 įsakymu Nr. 9-710

Administracijos direktoriaus 2020-11-06 įsakymu Nr. 9-1076

Administracijos direktoriaus 2021-11-04 įsakymu Nr. 9-1054

Administracijos direktoriaus 2022-11-04 įsakymu Nr. 9-725

Administracijos direktoriaus 2023-09-12 įsakymu Nr. 9-577 (netekęs galios)

Mero 2023-10-20 potvarkiu Nr. 6-209

13. Iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto išlaikomų biudžetinių įstaigų kitų teisėtai gautų lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimu Nr. 1-175

Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. 1-176

Savivaldybės tarybos 2020-09-15 sprendimu Nr. 1-183

14. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. 1-136

Savivaldybės tarybos 2022-05-26 sprendimu Nr. 1-102

15. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų išdavimo tvarkos aprašas

Savivaldybės tarybos 2023-03-22 sprendimu Nr. 1-43

16. Mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašas 

Savivaldybės tarybos 2023-05-17 sprendimu Nr. 1-16

17. Širvintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo organizavimo tvarkos aprašas

Savivaldybės mero 2023-07-04 potvarkiu Nr. 6-114