. Pradžia

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023-09-28 posėdžio darbotvarkė0

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2023-09-28 TARYBOS POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2023 m. rugsėjo 28 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 1-5 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl paveldimo turto mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę administravimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ nekilnojamojo turto mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-227 „Dėl Maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Širvintų rajono Juodiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstravimas“.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

 1. Dėl pritarimo projekto „Skatinti alternatyvių degalų naudojimą Širvintų rajono savivaldybės transporto sektoriuje“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl turto perdavimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. 1-191 „Dėl Širvintų pradinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl automobilių pirkimo.

Pranešėja – Diana Mičelienė, Bendrojo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono verslo plėtros komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl valstybės turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-269 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Savivaldybės būsto nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto suteikimo panaudos pagrindais Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvių pavadinimų panaikinimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvės priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Simona Skardžiuvienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo  koordinatorė (vyriausioji specialistė).

 1. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui.

Pranešėja – Gintarė Lipskė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė).

Papildomas klausimas:

Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-33 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}