. Pradžia

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komitetas

VARDAS, PAVARDĖ

PARIGOS

TELEFONAS

Vilma Bartusevičienė 

Pirmininkė

8 674 16510

Julius Jagminas

Pavaduotojas

8 686 30850

Alfredas Astikas

Narys

8 698 32700

Marijanas Bylinskis

Narys

8 685 52213

Remigijus Bonikatas

Narys

8 600 67019

Daiva Puzinienė

Narė

8 680 86150

Alytė Skeberienė

Narė

8 656 64499