. Pradžia

Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija

Vardas, pavardė Pareigos Telefono Nr. El. Paštas

Dalia Kunevičienė (pirmininkė)

Jai nesant, Vytautas Šuminas, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vyresnysis specialistas.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos  Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriausvedėjo pavaduotoja. 8 616 89320 dalia.kuneviciene @ sirvintos.lt
Deimantė Oršauskaitė Širvintų rajono savivaldybės administracijos  Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja. 8 682 41712 deimante.orsauskaite @ sirvintos.lt
Robertas Bartulis Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas. 8 682 34319 robertas.bartulis @ sirvintos.lt
  Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus atstovas.    
  Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos atstovas.