. Pradžia

Savivaldybės ir socialinio būsto, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų klausimams nagrinėti nuolatinė komisija