. Pradžia

Platesnės galimybės taikyti mediaciją civiliniuose ginčuose

2018-11-30

Teisingumo ministerija primena apie platesnes mediacijos galimybes civiliniuose ginčuose jau nuo 2019 m. sausio 1 d.

Mediacija yra paprastesnis, efektyvesnis, greitesnis ir dažnai – gerokai pigesnis ginčų sprendimų būdas, lyginant su analogiškais procesais, vykstančiais teismuose. Taikant mediaciją galima ne tik išspręsti konfliktą, bet ir atkurti taikius santykius tarp ginčo šalių.

2019 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas, kuriuo siekiama skatinti ir efektyvinti mediacijos taikymą civiliniuose ginčuose, įtvirtinti vieningą mediacijos sistemą.

Siekiant užtikrinti kvalifikuotų mediacijos paslaugų teikimą, siūloma nustatyti papildomus reikalavimus mediacijos paslaugų teikimui, reglamentuoti mediatorių sąrašo sudarymą. Mediacijos paslaugas nuo 2019 m. sausio 1 d. galės teikti tik tie asmenys, kurie bus išlaikę specialų egzaminą, atitiks kitus įstatyme nustatytus reikalavimus (nepriekaištingos reputacijos, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, išklausę mokymus mediacijos tema) ir įrašyti į mediatorių sąrašą. Mediatorių sąrašas bus skelbiamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto svetainėje.

Teisingumo ministerija atkreipia dėmesį į pereinamojo laikotarpio nuostatas, skirtas mediatoriams, šiuo metu esantiems Teismo mediatorių sąraše. 2019 m. sausio 1 d. įrašyti į Teismo mediatorių sąrašą teismo mediatoriai bus automatiškai įrašomi į naująjį mediatorių sąrašą ir per vienus metus turės galimybę užtikrinti savo atitiktį naujojo Mediacijos įstatymo reikalavimams: išklausyti reikiamus mokymus, išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą.

Mediatoriai turės nuolat kelti kvalifikaciją ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Taip pat bus reglamentuota mediatorių drausminė atsakomybė.

Po metų – nuo 2020 m. sausio 1 d. siūloma pradėti taikyti privalomąją mediaciją, esant nesutarimų tarp asmenų šeimos ginčuose. Privalomosios mediacijos paslaugos būtų iš esmės apmokamos iš valstybės biudžeto tais atvejais, jei mediatoriaus parinkimą administruotų Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Kitais atvejais mediatoriui ginčo šalys turėtų mokėti sutartą atlyginimą.

Ginčui atsidūrus teisme, vis dar išliks galimybė taikyti teisminę mediaciją, kurią galės vykdyti teisėjai, esantys mediatorių sąraše, ar kiti mediatoriai. Tam tikrais atvejais, esant taikaus ginčo sprendimo tikimybei, teisėjai galėtų privalomai nukreipti šalis spręsti ginčą teisminės mediacijos būdu.

Įstatymuose numatytos žyminio mokesčio lengvatos, jeigu prieš kreipdamosi į teismą šalys ginčą sprendė mediacijos būdu.

Tikimasi, kad naujas teisinis reguliavimas paskatins daugiau asmenų naudotis mediacijos paslaugomis ir spręsti ginčus taikiai.