. Pradžia

Savivaldybėje vyko specialiųjų tyrimų tarnybos seminaras0

Savivaldybėje vyko specialiųjų tyrimų tarnybos seminaras

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), siekdama užtikrinti efektyvios antikorupcinės aplinkos sistemos funkcionavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo vientisumą ir nuoseklumą, šių metų birželio mėnesį Vilniaus apskrityje organizavo metodinės pagalbos renginį korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais. Metodinės pagalbos teikimo renginio tikslinė auditorija – asmenys, kurie savivaldybių įstaigose, pavaldžiose įstaigose, savivaldybės kontroliuojamuose įmonėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

Kadangi šiame renginyje dalyvauti pageidavo didžioji dauguma Širvintų rajono savivaldybės      (toliau – Savivaldybė), atliekančių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą darbuotojų bei įstaigų vadovų, STT pasiūlė organizuoti renginį Savivaldybėje. Tai rodo, kad Savivaldybės įstaigos siekia kiek galima efektyviau nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybes, indentifikuoti įstaigos veiklos sritis ir nustatyti galimus su jomis susijusius korupcijos rizikos veiksnius.

Birželio 18 dieną Savivaldybėje mokymus „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“ vedė STT Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas Vidmantas Mečkauskas ir vyriausioji specialistė Aistė Aleknienė.

Vidmantas Mečkauskas gausiai susirinkusius Savivaldybės vadovus, Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus bei asmenis, atsakingus už korupcijos pasireiškimo nustatymą minėtose įstaigose, supažindino su STT veikla, dažniausiai pasitaikančiomis korupcijos apraiškomis.

Mokymų metu taip pat buvo analizuotos korupcijos atsiradimo savivaldoje priežastys ir kovos su ja būdai, apžvelgta teisinė bazė. Mokymų dalyviams papasakota apie korupcijos prevencijos priemones: korupcijos rizikos analizę, kovos su korupcija programas, teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės tarnyboje pateikimą, informacijos pateikimą Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams, visuomenės švietimą ir informavimą, nustatytų korupcijos atvejų paviešinimą ir kt.

Temos aktualumą rodė aktyvus įstaigų vadovų ir atstovų dalyvavimas – į rengiamus mokymus atvyko daugiau nei 30 žmonių.

Mokymų metu susirinkę dalyviai diskutavo, dalinosi įžvalgomis, kaip kovoti su korupcijos apraiškomis Savivaldybėje, kaip stiprinti kovą su korupcija įvairiose srityse. Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės prašymu STT atstovai pateikė pavyzdžių, pritaikytų būtent Savivaldybės kontroliuojamoms įstaigoms.

      

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}