. Pradžia

Pranešimas apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti0

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta UAB „Cestos maistas“, Puorių paukščių fermos, veikiančios Pasienio g. 8, Puorių k., Širvintų r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK leidimas) leidimui Nr. T-V.3-15/2015 pakeisti.  

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška TIPK leidimui pakeisti galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) (toliau – Agentūra) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) ir nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje > Aktuali informacija > Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Agentūra (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), tel. +370 682 96982, el. p. [email protected]. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką TIPK leidimui pakeisti per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl TIPK leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir pakeistu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Agentūroje. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Agentūros interneto svetainėje.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}