. Pradžia

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 posėdyje Tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 posėdyje
Tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus:

  1. Savivaldybės tarybos narė Jūratė Šiukštienė pateikė pranešimą dėl nusišalinimo svarstant ir balsuojant dėl septintojo darbotvarkės klausimo „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. „Dėl VšĮ Širvintų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (sprendimo Nr. 1-216).

Nusišalinimo motyvas –  galimas viešų ir privačių interesų konfliktas. Nusišalinimui pritarta.

  1. Savivaldybės tarybos narys Romas Zibalas pateikė pranešimą dėl nusišalinimo svarstant ir balsuojant dėl dešimtojo darbotvarkės klausimo „Dėl leidimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai nuomoti plotą kavos aparatui pastatyti (sprendimo Nr. 1-219).

Nusišalinimo motyvas – dirba Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje mokytoju. Nusišalinimui nepritarta.

  1. Savivaldybės tarybos narys Romas Zibalas pateikė pranešimą dėl nusišalinimo svarstant ir balsuojant dėl tryliktojo darbotvarkės klausimo „Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos valdomų, naudojamų ir disponuojamų aktų. sporto salių, mokomųjų ir kompiuterio kabinetų nuomos įkainių patvirtinimo“ (sprendimo Nr. 1-222).

Nusišalinimo motyvas – dirba Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje mokytoju. Nusišalinimui nepritarta.

  1. Savivaldybės tarybos narė Jūratė Šiukštienė pateikė pranešimą dėl nusišalinimo svarstant ir balsuojant dėl keturioliktojo darbotvarkės klausimo „Dėl patalpų perėmimo iš VšĮ Širvintų ligoninės“ (sprendimo Nr. 1-223).

Nusišalinimo motyvas – galimas viešų ir privačių interesų konfliktas. Nusišalinimui pritarta.

  1. Savivaldybės tarybos narys Andrius Jozonis pateikė pranešimą dėl nusišalinimo svarstant ir balsuojant dėl septynioliktojo darbotvarkės klausimo „Dėl pritarimo UAB „Širvintų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais“ (sprendimo Nr.1-226).

Nusišalinimo motyvas nepateiktas. Nusišalinimui pritarta.

  1. Savivaldybės tarybos narys Andrius Jozonis pateikė pranešimą dėl nusišalinimo svarstant ir balsuojant dėl aštuonioliktojo darbotvarkės klausimo „Dėl Širvintų rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo“ (sprendimo Nr. 1-227).

Nusišalinimo motyvas nepateiktas. Nusišalinimui pritarta.

  1. Savivaldybės tarybos narys Andrius Jozonis pateikė pranešimą dėl nusišalinimo svarstant ir balsuojant dėl devynioliktojo darbotvarkės klausimo „Dėl UAB „Širvintų šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo ir veiklos plano suderinimo“ (sprendimo Nr. 1-228).

Nusišalinimo motyvas nepateiktas. Nusišalinimui pritarta.