. Pradžia

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-08-30 posėdyje Tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus

Savivaldybės tarybos narė – merė Živilė Pinskuvienė nusišalino balsuojant dėl Savivaldybės tarybos 2018-08-30 posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.

Nusišalinimo motyvas: į Savivaldybės tarybos 2018-08-30 posėdžio darbotvarkę įtrauktas su privačiais interesais susijęs klausimas „Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“, kuriuo teikiama Savivaldybės narės-merės kandidatūra apdovanojimui gauti.

Savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė nusišalino balsuojant dėl Savivaldybės tarybos  2018-08-30 posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.

Nusišalinimo motyvas: į Savivaldybės tarybos 2018-08-30 posėdžio darbotvarkę įtrauktas su privačiais interesais susijęs klausimas „Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“, kuriuo teikiama artimo asmens kandidatūra apdovanojimui gauti.

Savivaldybės tarybos narė – merė Živilė Pinskuvienė nusišalino svarstant ir balsuojant dėl pirmojo  darbotvarkės klausimo

„Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“, kuriuo teikiama Savivaldybės mero kandidatūra apdovanojimui gauti (sprendimo Nr. 1-183).

Savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė nusišalino svarstant ir balsuojant dėl pirmojo  darbotvarkės klausimo

„Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“, kuriuo teikiama artimo asmens kandidatūra apdovanojimui gauti ir kurio svarstymas keltų interesų konfliktą (sprendimo Nr. 1-183).

Savivaldybės narė Jūratė Šiukštienė nusišalino svarstant ir balsuojant dėl antrojo darbotvarkės klausimo „Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto investavimo ir dalininkų kapitalo didinimo“ (sprendimo Nr. 1-184), nusišalinimo motyvas – dirba VšĮ Širvintų ligoninė.

Savivaldybės tarybos narys Remigijus Bonikatas nusišalino svarstant ir balsuojant dėl aštuntojo darbotvarkės klausimo „Dėl atsisakymo pretenduoti į dalį palėpės“ (sprendimo Nr. 1-190), kuriuo sprendžiamas klausimas susijęs su artimo asmens turtiniu suinteresuotumu.

Savivaldybės tarybos narys Romas Zibalas nusišalino svarstant ir balsuojant dėl dvyliktuoju darbotvarkės klausimu „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-72 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2018–2019 mokslo metams ir priėmimo laiko nustatymo“ dalinio pakeitimo“ (sprendimo Nr. 1-194), nusišalinimo motyvas – dirba Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytoju.