. Pradžia

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-05-31 posėdyje Tarybos nariai nusišalino balsuojant ir svarstant šiuos klausimus

Savivaldybės tarybos narė – Jūratė Šiukštienė nusišalino svarstant ir balsuojant dėl klausimo

„Dėl pritarimo viešosios įstaigos Širvintų ligoninės 2017 metų veiklos ataskaitai“ (sprendimo Nr. 1-116 ir dėl klausimo „Dėl VšĮ Širvintų ligoninės vadovaujančio darbuotojo atlyginimo kintamosios dalies nustatymo nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d.“ (sprendimo     Nr. 1-120  ).

Nusišalinimo motyvas: dėl galimo viešųjų ir privačių interesų pažeidimo.