. Pradžia

Potvarkiai ir įsakymai

Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 9-1138 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Širvintų rajono savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 7 d. potvarkio nr. 6-58 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-07 įsakymas Nr. 9-1138 "Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 7 d. potvarkis Nr. 6-58 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 6 d. potvarkis Nr. 6-48 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero 2018 m. lapkričio 13 d. potvarkio Nr. 6-55 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Širvintų rajono savivaldybės mero 2020-04-07 potvarkis Nr. 6-10 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mero 2018 m. lapkričio 13 d. potvarkio nr. 6-55 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo"

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-07 įsakymas Nr. 9-305 "Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo nr. 9-867 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo"

Širvintų rajono savivaldybės mero 2018-11-13 potvarkis Nr. 6-55 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės mero 2017-03-01 potvarkis Nr. 6-13 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-13 įsakymas Nr. 9-867 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-01 įsakymas Nr. 9-179 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-04 įsakymas Nr. 10-949 „Dėl pareigybių sąrašo nustatymo, į kurias prieš skiriant asmenį bus pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją