. Pradžia

STT išskyrė pavyzdines savivaldybes korupcijos prevencijos srityje

STT (Edvard Blaževič | alfa.lt)

 

Beveik visos Lietuvos savivaldybės aktyviai įsitraukia į korupcijos prevencijos veiklą, tačiau kai kurios iš jų dar netiki korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo proceso nauda, todėl tam skiria per mažai dėmesio, – teigia Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas 2016 metais pateikė beveik visos savivaldybės, tačiau, korupcijos prevencijos specialistų vertinimu, nors dauguma savivaldybių tinkamai nustato ir įvertina korupcijos rizikos veiksnius, – kai kurios išvados nėra išsamios, atliktos nepakankamai įsigilinus į analizuojamą sritį, trūksta konkrečių priemonių nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti.

„Pastebime, ypač pastaraisiais metais, kad savivaldybės daro pažangą siekdamos skaidrinti procesus ir užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, šiems klausimams dėmesio skiriama daug daugiau ir veiklos vykdomos daug atsakingiau, tačiau dar yra nepanaudotų galimybių gerinti veiklą. Kai kuriais sudėtingesniais atvejais verta konsultuotis su specialistais, skirti daugiau išteklių siekiant efektyviau išanalizuoti rizikingas sritis“, – sako STT Korupcijos prevencijos valdybos vadovas Romualdas Gylys.

Daugelis savivaldybių, atlikdamos korupcijos pasireiškimo analizes, 2016 metais rinkosi vieną ar dvi iš STT rekomenduotų prioritetinių sričių, susijusių su paramos teikimu, viešųjų pirkimų organizavimu, savivaldybės turto ir žemių valdymu, paramos žemės ūkiui administravimu, sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimu, statybų leidimų išdavimu, vietinių rinkliavų nustatymu.

Širvintų ir Šilalės rajono savivaldybės buvo pavyzdinės. Jų pateiktose išvadose labai išsamiai nurodyti savivaldybės atliekami veiksmai, vertintose srityse nustatyti galimi korupcijos rizikos veiksniai, numatytos priemonės šiems veiksniams šalinti ir išsamiai paaiškintos problemų priežastys. Šios analizės buvo atliktos iš esmės gilinantis į nagrinėjamą sritį ir tai galėtų būti sektinas pavyzdys kitoms savivaldybėms.

Korupcijos prevencijos pareigūnų teigimu, Elektrėnų savivaldybė taip pat išsiskiria iš 57 savivaldybių, kurios pateikė informaciją STT, nes kasmet atlieka visų savivaldybei pavaldžių įstaigų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą. Šioje savivaldybėje korupcijos pasireiškimo tikimybę vertina kiekvienas darželis, mokykla, ligoninė, o daugiau nei pusė Lietuvos savivaldybių galimas rizikas nustato tik savivaldybių administracijose.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadų iki nustatyto termino nepateikė Plungės, Vilniaus ir Švenčionių rajonų savivaldybės, nors korupcijos rizikos veiksnių jų veikloje yra tikrai daug.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas yra savianalizės įrankis, kuris padeda įstaigai pačiai nustatyti rizikingas veiklos sritis, įsivertinti korupcijos rizikos veiksnius ir numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

Lietuvos Respublikos savivaldybės kasmet STT teikia korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas, taip siekdamos įvertinti rizikas ir užkirsti kelią korupcijai. STT vertina gautas išvadas, skelbia STT tinklalapyje, pasiūlo įstaigoms, kaip mažinti korupcijos riziką, taip pat teikia metodinę pagalbą.

Išsamias korupcijos pareiškimo tikimybės nustatymo rekomendacijas rasite STT parengtame Antikorupcinės aplinkos kūrimo vadove viešajame sektoriuje

Alfa.lt