. Pradžia

2017 metų posėdžių darbotvarkės

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2017-10-26 posėdžio darbotvarkė

 


ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 ETIKOS KOMISIJOS 2017-05-25 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

2017-05-15

Širvintos

 

Vadovaudamasis Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-3, 20.1 punktu,

s u š a u k i u  Etikos komisijos posėdį 2017 m. gegužės 25 d. 11.30 val. Savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje ir sudarau tokią darbotvarkę:

  1. Dėl pavedimo atlikti tyrimą.
  2. Kiti klausimai.

 Etikos komisijos pirmininkas                                                                             Vidmantas Mateika

 


ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 ETIKOS KOMISIJOS 2017-04-27 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2017-04-24

Širvintos

 

Vadovaudamasis Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-3, 20.1 punktu,

s u š a u k i u  Etikos komisijos posėdį 2017 m. balandžio 27 d.  11.30 val. Savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje ir sudarau tokią darbotvarkę:

  1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos 2016 m. veiklos ataskaitai.
  2. Kiti klausimai.

 

 Etikos komisijos pirmininkas                                                                             Vidmantas Mateika

 


ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 ETIKOS KOMISIJOS 2017-04-19 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2017-04-14

Širvintos

 

Vadovaudamasis Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-3, 20.1 punktu,

s u š a u k i u  Etikos komisijos posėdį 2017 m. balandžio 19 d.  16.30 val. Savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje ir sudarau tokią darbotvarkę:

  1. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos 2016 m. veiklos ataskaitai.
  2. Kiti klausimai.

  Etikos komisijos pirmininkas                                                                             Vidmantas Mateika

_____________________