. Pradžia

Dėl pritarimo UAB Širvintų vaistinės ilgalaikio materialiojo turto nuomai ir UAB Širvintų vaistinės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.