. Pradžia

Dėl Širvintų rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.