. Pradžia

2022 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. 9 mėnesių konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. pusmečio konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys


2022 m. skoliniai įsipareigojimai

2022 m. 9 mėnesių skoliniai įsipareigojimai

2022 m. pusmečio skoliniai įsipareigojimai

2022 m. I ketvirčio skoliniai įsipareigojimai


2022-02-22 pasirašyta 826 000 eurų ilgalaikių paskolų sutartis, iš jų:

438 900 eurų investicijų projektams vykdyti:

  1. „Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas“;
  2. „Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas (2 etapas)“;
  3. „Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos sporto infrastruktūros gerinimas“.

387 100 eurų ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti.