. Pradžia

Kviečiame gyventojus dalyvauti apklausoje apie saugumą Širvintų rajono savivaldybėje

Pažymėkite, kokie iš šių (ne)saugumo veiksnių yra aktualūs savivaldybėje?

Gaisrai
5.06% | 21
Stichiniai hidrometeorologiniai reiškiniai
2.89% | 12
Ekstremaliosios situacijos ir įvykiai
3.61% | 15
Chemijos pramonės objektai
1.93% | 8
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos trūkumai
3.61% | 15
Viešosios tvarkos pažeidimai
6.99% | 29
Vaikų ir jaunimo teisių pažeidimai (patyčios, smurtas prieš vaikus ir pan.)
6.75% | 28
Kibernetiniai nusikaltimai
1.69% | 7
Eismo saugumas (pavojingas vairavimas, vairavimas išgėrus, automobilių statymas neleistinose vietose ir kt.)
7.47% | 31
Eismo infrastruktūros nepakankamumas
5.06% | 21
Vagystės iš automobilių
1.69% | 7
Vagystės iš gyvenamųjų patalpų (butų, namų ir kitur)
3.13% | 13
Prekyba žmonėmis (priverstiniam darbui, elgetavimui, prostitucijai ir pan.)
0.96% | 4
Saugumo problemos švietimo įstaigose
4.34% | 18
Saugumo problemos kaimo vietovėse
4.34% | 18
Smurtas artimoje aplinkoje
3.86% | 16
Nepakankama gyvenamoji infrastruktūra
3.61% | 15
Aplinkos kokybės (triukšmas, maudyklų, aplinkos užterštumas, oro tarša ir pan.)
2.89% | 12
Alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimas
7.71% | 32
Nedarbas
8.92% | 37
Skurdas
5.3% | 22
Migracija
3.13% | 13
Gyvenamųjų vietovių bendruomenės nariai yra individualistai, nesolidarūs, nebendruomeniški
4.1% | 17
Nesaugumo veiksnių nenustatyta
0.72% | 3
Kita
0.24% | 1
Viso: 415

Kita (įrašykite)

Viso: 0

Pažymėkite, kokios probleminės saugumo požiūriu asmenų grupės aktualios savivaldybėje?

Agresyvus jaunimas, paaugliai
13.91% | 37
Narkotikus vartojantys ir (ar) narkotikais prekiaujantys asmenys
10.15% | 27
Neblaivūs asmenys
16.92% | 45
Organizuotos nusikalstamos grupuotės
4.51% | 12
Esami ir buvę kaliniai
3.76% | 10
Tautinės ir kultūrinės mažumos
1.5% | 4
Migrantai
3.01% | 8
Suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, asmenys susiduriantys su mokymosi sunkumais ir / arba nedalyvaujantys švietime ir mokyme
6.39% | 17
Benamiai asmenys, landynių gyventojai
3.38% | 9
Ilgalaikiai bedarbiai
9.02% | 24
Vienišos mamos
2.63% | 7
Asocialūs asmenys
10.9% | 29
Vyresnio amžiaus asmenys
3.38% | 9
Negalią turintys asmenys
2.26% | 6
Kaimo gyventojai ir / arba nutolusiose vietovėse ar kitose socialiai apleistose teritorijose gyvenantys asmenys
4.89% | 13
Probleminių asmenų grupių nenustatyta
3.01% | 8
Kita
0.38% | 1
Viso: 266

Kita (įrašykite)

Viso: 0

Pažymėkite, kokios probleminės saugumo požiūriu vietos / teritorijos aktualios savivaldybėje?

Tam tikri (didesnės gyventojų koncentracijos) miesteliai, gatvės, rajonai
5.31% | 11
Apleisti ir neprižiūrimi pastatai ir (ar) viešosios vietos
19.81% | 41
Prastai apšviestos ar visai neapšviestos gatvės ir (ar) gyvenamosios teritorijos
17.87% | 37
Gyvenamosios zonos, kuriose susiformavę tam tikrų gyventojų sluoksniai (socialiai remtinų, asocialių, tam tikrų etninių grupių, migrantų ir pan.)
10.63% | 22
Naktinės maitinimo ar pramogų įstaigos
3.86% | 8
Paplūdimiai
2.42% | 5
Pavojingi transporto mazgai
2.9% | 6
Socialiniai būstai, bendrabučiai
12.08% | 25
Švietimo įstaigos
4.83% | 10
Miškai ir atviros teritorijos
2.42% | 5
Kaimai, vienkiemiai ir nutolusios teritorijos
7.73% | 16
Potvynio zonos
1.93% | 4
Sprogmenimis užterštos teritorijos
2.9% | 6
Probleminių vietų / teritorijų nenustatyta
4.35% | 9
Kita
0.97% | 2
Viso: 207

Kita (įrašykite)

Viso: 1