. Pradžia

Anoniminė apklausa dėl korupcijos paplitimo švietimo įstaigose

Ar Jūs žinote, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia?

Taip
100% | 23
Ne
0% | 0
Viso: 23

Jūsų nuomone, kokios yra korupcijos paplitimo priežastys?

visuomenės aktyvumo stoka kovojant su korupcija
36.59% | 15
maži pareigūnų ir valstybės tarnautojų atlyginimai
34.15% | 14
per didelis biurokratizmas
17.07% | 7
teisinės bazės silpnumas
7.32% | 3
per didelės tarnautojų galios
4.88% | 2
kita
0% | 0
Viso: 41

Jei atsakėte „kita", įveskite atsakymą

Viso: 0

Ar žinote, kam pranešti apie korupcijos atvejį?

Taip
95.65% | 22
Ne
4.35% | 1
Viso: 23

Ar per pastaruosius 2 metus teko duoti kyšį švietimo įstaigų darbuotojams?

taip, vieną kartą
0% | 0
taip, 2-3 kartus
0% | 0
taip, 4 ir daugiau kartų
0% | 0
ne, nė karto
100% | 23
Viso: 23

Dėl kokios priežasties Jūs davėte kyšį? (jei nedavėte, pereikite prie 11 klausimo)

už priėmimą į ikimokyklinio ugdymo grupę
0% | 0
už priėmimą į pageidaujamos mokyklos keliamąsias klases
0% | 0
už patekimą mokytis pas pageidaujamą pradinių klasių mokytoją
0% | 0
už pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo geresnius rezultatus
0% | 0
už mokyklinių brandos egzaminų geresnius rezultatus
0% | 0
už patekimą į populiarius neformaliojo vaikų švietimo būrelius
0% | 0
už papildomas mokytojų konsultacijas/paaiškinimus po pamokų
0% | 0
Viso: 0

Kokių įstaigų darbuotojams Jūs davėte kyšį?

ikimokyklinio ugdymo įstaigų
0% | 0
bendrojo ugdymo įstaigų
0% | 0
gimnazijų
0% | 0
neformaliojo ugdymo įstaigų
0% | 0
Viso: 0

Kokiomis aplinkybėmis priėmėte sprendimą duoti kyšį?

nusprendėte pats
100% | 1
Jums buvo užsiminta
0% | 0
girdėjote iš kitų, kad reikia duoti kyšį
0% | 0
buvo tiesiog paprašyta
0% | 0
kitos aplinkybės
0% | 0
Viso: 1

Kokia forma Jūs esate davęs kyšį?

pinigine forma
0% | 0
alkoholiniais gėrimais, saldainiais
100% | 1
namų ūkio produktais
0% | 0
Viso: 1

Jei atsakėte „kita", įveskite atsakymą

Viso: 1

Kokia buvo Jūsų kyšio suma?

iki 20 Eur
100% | 1
iki 30 Eur
0% | 0
iki 50 Eur
0% | 0
daugiau kaip 50 Eur
0% | 0
Viso: 1

Ar šis neoficialus mokėjimas padėjo išspręsti problemą?

taip
50% | 1
iš dalies taip
50% | 1
ne
0% | 0
Viso: 2

Ar žinote, kokia atsakomybė Jums gresia už kyšio davimą?

taip, be abejo
69.57% | 16
maždaug, esu girdėjęs (-usi)
30.43% | 7
ne, nežinau
0% | 0
Viso: 23