. Pradžia

Širvintų miesto vietos veiklos grupė

Asociacija Širvintų miesto vietos veiklos grupė

Vilniaus g. 61, Širvintos, LT 19120

Tel. 8 382 31 253

el. paštas [email protected]

Facebook paskyra: Širvintų miesto vietos veiklos grupė

 

VVG tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 2015 m. bus rengiama vietos plėtros strategija, kurios teritorija yra Širvintų miestas. Šio dokumento rengimas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.