. Pradžia

2019 m. renginiai Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti

ANTIKORUPCIJOS DIENA MOKYKLOSE

 

Mokykla

Renginys

Data

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Suderintas STT pareigūnų atvykimas susitikti su mokiniais

2019 m. gruodžio 9 d.

13 val.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija

Kino filmų kūrėjų būrelis „Guminukai“ kuria trumpametražinį filmą korupcijos prevencijos tema. Numatyta filmo peržiūra ir aptarimas kiekvienoje klasėje

2019 m. gruodžio 9 d

Širvintų pradinė mokykla

Piešinių konkursas „Mes – prieš korupciją“, plakatų paroda „Būk sąžiningas“, lankstinukų „Korupcija. Kodėl neverta?“ piešimas ir dalinimo mokyklos bendruomenei akcija, pokalbiai klasėse „Kaip ir ką dovanoti?“ ir „Mažoji korupcija“

2019 m. lapkričio–gruodžio mėn.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija

Antikorupcijos savaitė: klasių valandėlių metu kuriami pristatymai antikorupcijos tema; antikorupcinės temos integruojamos į dalykų pamokas; savaitės pabaigoje susirinkimo metu pristatomos ir aptariamos visos savaitės veiklos.

Gimnazijos mokiniams (9–12 kl.) paskaita „Korupcijos samprata“

2019 m. gruodžio 9–16 d.

 

 

 

 

 

2019 m. lapkričio 12 d.

Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras

Pamoka visoms klasėms antikorupcijos tema

2019 m. gruodžio 9 d

Širvintų r. Gelvonų gimnazija

Filmo peržiūra, dailės darbai, po vieną teminę klasės valandėlę kiekvienoje klasėje.

STT pareigūnų paskaita 9–12 klasių mokiniams antikorupcine tema

 

2019 m. gruodžio 9–13 d.

2019 m. gruodžio 12 d.