. Pradžia

Sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis0

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2023-02-02 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2023 m. vasario 2 d. 10.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 76 „Dėl Igno Šeiniaus premijos steigimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Širvintų rajono savivaldybės merė.

 1. Dėl Igno Šeiniaus premijos skyrimo.

Pranešėja – Živilė Pinskuvienė, Širvintų rajono savivaldybės merė.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo.

Pranešėjas – Remigijus Bonikatas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-122 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-201 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Ieva Kananovič, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021–2030 metų atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1-132 „Dėl Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 1-97 „Dėl Širvintų sporto centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1-133 „Dėl Atlyginimo dydžio už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių statybos, rekonstrukcijos ar remonto 2023–2025 m. prioritetinio sąrašo patvirtinimo.

  Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1-126 „Dėl Širvintų futbolo stadiono ir universalios aikštelės teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui panaudos pagrindais suteikti turtą Anciūnų bendruomenei.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto suteikimo panaudos pagrindais asociacijai „Medžiukų kraštas“.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perdavimo Širvintų meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perėmimo iš Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir turto perdavimo Širvintų meno mokyklai.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perdavimo Širvintų pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto investavimo didinant VšĮ Širvintų ligoninės dalininko kapitalą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}