. Pradžia

Sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis0

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2022-11-30 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2022 m. lapkričio 30 d. 15.00 val. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl UAB „Širvintų šiluma“ nekilnojamojo turto mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB „Širvintų hidroenergija“ valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 1-208 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausiai leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų r. Gelvonų gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perėmimo iš Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ir turto perdavimo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo pirkti butą su rūsiu ir priklausiniais.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo VšĮ „Kuriu laimę“ įregistruoti buveinę.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl sutikimo perduoti patikėjimo teise valdomą valstybės turtą.

Pranešėja – Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}