. Pradžia

Sušaukiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis0

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2022-06-30 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2022 m. birželio 30 d. 10.00 val.. Širvintų rajono savivaldybės pastate (Vilniaus g. 61, Širvintos) esančioje salėje.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-11 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Janina Pažusienė, Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Alfonsas Romas Maršalka, Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos narys.

 1. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Širvintų rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėjas – Justinas Kontrimavičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

 1. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metais.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2022 metais.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl UAB „Širvintų vandenys“ valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Vilija Ramaškevičienė, Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 1-157 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-191 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.

Pranešėja – Eglė Piškinaitė, Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

 1. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rasa Kralikevičienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2022 metų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.             

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020-12-21 sprendimo Nr. 1-272 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.             

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. 1-225 „Dėl viešame aukcione parduodamo Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.             

 1. Dėl turto, esančio Kalnalaukio g. 41, Širvintose, nuomos.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perdavimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo VšĮ Širvintų ligoninei nurašyti turtą.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl leidimo UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ subnuomoti patalpas.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl papildomo balo suteikimo reitinguojant nacionalinio pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros plėtros plano objektus.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Pranešėja – Rita Gujienė, Ūkio plėtros skyriaus vedėja.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pranešėjas – Ričardas Putrimas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 1-205 „Dėl Pasiūlymų dėl Širvintų rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Ričardas Putrimas, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 1. Dėl pritarimo Širvintų miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

 1. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

Pranešėja – Deimantė Oršauskaitė, Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja.

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}