. Pradžia

Informacija norintiesiems prekiauti 2023 m. vasario 21 d. vyksiančios Užgavėnių šventės Širvintose metu0

Informuojame, kad 2023 m. vasario 21 d. Širvintose vyks Užgavėnių šventė, kurios metu nuo 12.00 iki 20.00 val. šurmuliuos mugė.

Kviečiame prekybininkus – tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, verslininkus – registruotis ir prekiauti.

Šventės metu prekyba alkoholiu nenumatyta.

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 20 iki vasario 13 d. yra priimami prašymai prekiauti 2023 m. vasario 21 d. vyksiančios Užgavėnių šventės Širvintose mugės metu.

Draudžiama paslaugas teikiantiems asmenims važiuoti I. Šeiniaus g. pėstiesiems skirta alėja.

Prašytume nenutraukti paslaugų teikimo ir (ar) neišmontuoti paslaugų teikimo vietos anksčiau kaip 2023 m. vasario 21 d. šventės pabaigos.

Pasibaigus prekybos ar paslaugų teikimo laikui, prašome sutvarkyti vietą, kurioje vyko veikla, ir šiukšles išsivežti arba sudėti į tam skirtus konteinerius. Griežtai draudžiama palikti šiukšles tam neskirtose vietose – prie miesto šiukšliadėžių ar panašiai.

ASMENYS, PATEIKĘ PRAŠYMUS PREKIAUTI, BUS INFORMUOJAMI ATSKIRAI ELEKTRONINIU PAŠTU APIE ĮTRAUKIMĄ Į SĄRAŠUS.

Norintieji prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais ar maisto produktais pateikia:

  1. nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
  2. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
  3. verslo liudijimo ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
  4. tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite);
  5. vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (25 Eur).

Norintieji prekiauti tautodailės gaminiais ir kitomis ne maisto prekėmis pateikia:

  1. nustatytos formos prašymą (rasite čia ir susijusių dokumentų skiltyje);
  2. verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
  3. gaminių nuotrauką (neprivaloma);
  4. tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turite);
  5. vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitą (25 Eur).

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS

UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖS ŠIRVINTOSE MUGĖS METU

 

Vienkartinė rinkliava už prekybą maisto produktais ir ne maisto produktais – 25 Eur (prekybos plotas – 6 kv. m).

 Gavėjas

Širvintų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188722373

Gavėjo bankas

„Luminor“ bankas

Banko kodas

40100

Sąskaitos Nr.

LT024010042000324840

Mokesčio pavadinimas

Vietinė rinkliava už prekybos vietą (būtina nurodyti šventės pavadinimą ir už kokį asmenį mokama vietinė rinkliava)

 

Vienkartinė rinkliava už prekybą maisto produktais ir ne maisto produktais – 25 Eur (prekybos plotas – 6 kv. m)

Užpildytas ir pasirašytas prašymas bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki vasario 13 d. pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės administracijai:

paštu (Vilniaus g. 61, Širvintos),

el. paštu [email protected] (dokumentai turi būti nuskenuoti ir pasirašyti),

el. būdu, naudojantis Elektroninių valdžios vartų portalu

arba pristatant į Širvintų rajono savivaldybės administraciją (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

SVARBU!!!

DĖL PREKYBOS LAIKO

Į šventę prekybininkai 2023 m. vasario 21 d. gali atvykti nuo 9.00 iki 11.00 val.

Iki mugės pradžios – 11.00 val. – turi būti galutinai parengtos prekybos vietos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės.

DĖL PREKYBOS VIETOS DYDŽIO

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos prekybos vietos yra patvirtinto dydžio – 6 kv. m (3x2).

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Informuojame, organizatoriai neaprūpins elektros energija, todėl prekybininkai, naudojantys elektros energiją, privalo turėti elektros tiekimo įrangą – generatorių.

DĖL TEISĖS AKTŲ LAIKYMOSI

Privalote būti susipažinę su Prekybos Širvintų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-163 ir privalote jų laikytis.

Už pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus.

Už prekybą atsakingas asmuo – Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė Dovilė Romaškienė, tel. 8 612 23794, el. paštas [email protected].

 

Prašymas dėl leidimo prekiauti maisto prekėmis viešojo renginio metu

Prašymas dėl leidimo prekiauti ne maisto prekėmis viešojo renginio metu

Komentarai

*need_admin_confirmation*

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}