. Pradžia

Širvintų rajono 2010-2016 m. strateginis plėtros planas

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO 2010–2016 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

2011 m. sausio 28 d.  Nr. 1-5

Širvintos

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 22 punktu,

   Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

   Patvirtinti Širvintų rajono 2010–2016 metų strateginį plėtros planą (pridedama).

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                               Valdas Radionovas

 

 

Širvintų rajono 2010-2016 m. strateginis plėtros planas (Nr. 1)

Širvintų rajono 2010-2016 m. strateginis plėtros planas (Nr. 2)

Širvintų rajono 2010-2016 m. strateginis plėtros planas (Nr. 3)

Širvintų rajono 2010-2016 m. strateginis plėtros planas (Nr. 4)

Širvintų rajono 2010-2016 m. strateginis plėtros planas (Nr. 5)