. Pradžia

Miesto bendrasis planas

Širvintų miesto bendrasis planas (aktuali redakcija: 2012 m. birželio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-169 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano patvirtinimo“):

Pagrindinis (reglamentų) brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Gamtinio karkaso brėžinys

Kraštovaizdžio brėžinys

Rezervuojamų teritorijų brėžinys

Susisiekimo brėžinys

Reglamentų lentelė