. Pradžia

Bendrasis skyrius

Bendrasis skyrius

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Mob. tel. Nr.

Kab. Nr.

El. paštas

Vedėja

Diana Mičelienė

30 286

8 677 23542

204A

[email protected]

Vyriausiasis specialistas

Gediminas Masiulis

-

8 686 46091

314

[email protected]

Specialistas (informacinių technologijų technikas)

Marius Lukošius

-

8 610 31553

314

[email protected]

Specialistė

Veronika Dačkienė

51 667

8 616 26845

210

[email protected]

Specialistė

Jolanta Lipeikienė

51 111

8 686 33558

priimamasis

[email protected]

[email protected]

Specialistė (archyvarė)

Jūratė Gasparavičiūtė

30 279

8 620 49304

424

[email protected]

Specialistė

Lina Sinkevičienė

51 590

8 683 18 832

202

[email protected]

Vyresnioji specialistė Jovita Šakinytė  30 283  8 686 32750  206 [email protected]
Specialistė Gabrielė Morozovaitė -  8 663 46510 priimamasis [email protected] 

Specialistė

Jolita Andrukaitienė

-

8 645 25199

209

[email protected]

Specialistė

Ieva Medišauskienė (laikinai nedirba)

-

-

-

-

Darbuotoja

Irina Buckuvienė

-

8 671 02580

-

-

Darbuotoja

Ilona Miliukienė

-

8 607 26536

 -

-

Darbuotoja

Natalija Pliukštienė

-

8 686 16003

-

-

Kvalifikuotas darbuotojas

Henrikas Bagdanavičius

-

8 687 74715

-

-

Kvalifikuotas darbuotojas

Juozas Duchnevičius

-

8 646 67946

-

-