. Pradžia

UAB „Širvintų šiluma“ pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vadovaujantis reorganizavimo sąlygomis, UAB „Širvintų šiluma“ dalyvauja reorganizavime, o UAB Širvintų komunalinis ūkis yra reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant UAB Širvintų komunalinį ūkį, kuri po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie UAB „Širvintų šiluma“, kuri po reorganizavimo, perėmusi visą UAB Širvintų komunalinio ūkio turtą, teises ir pareigas, tęs veiklą.

UAB „Širvintų šiluma“ perima visą UAB Širvintų komunalinio ūkio turtą, teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, UAB Širvintų komunalinio ūkio finansinės atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už UAB Širvintų komunalinio ūkio veiklą iki UAB Širvintų komunalinio ūkio išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Visos kitos nepaminėtos UAB Širvintų komunalinio ūkio teisės ir pareigos, kurios paaiškėtų po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, laikomos perėjusiomis UAB „Širvintų šiluma“.

Apie sudarytas reorganizavimo sąlygas bus skelbiama vieną kartą viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir pranešta visiems akcininkams ir kreditoriams raštu. Su informacija, susijusia su reorganizavimu, galima susipažinti UAB „Širvintų šiluma“ buveinėje adresu: Vilniaus g. 49-2, Širvintos, ir interneto svetainėje www.sirvintusiluma.lt.