. Pradžia

Kvietimas teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Informuojame, kad yra parengta Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Programa). Prašome teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Programos.

Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa

Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas