. Pradžia

Kvietimas teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021 – 2023 metų programos

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Informuojame, kad yra parengta Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021 – 2023 metų programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Programa). Prašome teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Programos.

Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa

Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planas