. Pradžia

Informaciją apie parengtą Telia tinklo apsaugos zonų planą

 

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB vadovaudamasi 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Širvintų rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel. 8 610 40 652, el. paštas: [email protected]