. Pradžia

Informacija apie išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo

2018-06-02

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Širvintų rajono Padvarių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento.

Plano rengimo organizatorius – UAB „Alnitransa“, įmonės kodas 178234817, registruota Zibalų g. 43S, LT-19124, Širvintos, tel. +370 382 52433, el.p. [email protected], direktorius Algirdas Didžiokas.

Plano pavadinimas – Širvintų rajono Padvarių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

Plano tikslai – Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455, e-paštas [email protected], įmonės kodas 121418749.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Vilniaus departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie AM Vilniaus skyrius, Širvintų rajono savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas ir motyvai – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento bei vadovaujantis norminiais teisės aktais, remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Padvarių smėlio ir žvyro telkinio išteklius, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Alnitransa" ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).


2017-11-30

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos - Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 382 51233, el. p. [email protected].

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Širvintų rajono Anciūnų (Anciūnų k.), Čiobiškio (Burniškių k., Boruvkos k.), ir Virvyčių (Bajorakampio k.) kadastrinės vietovės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą (2017-11-28 Nr. (28.7)-A4-12252), kurioje nurodoma, kad Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą bei atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje, 109 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 382 30275, el. p. [email protected] per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Siūlymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo klausimais teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008) per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo.

 


2017-11-23

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL UAB „RETROPLAST“ PŪV –

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ APDOROJIMAS, PLASTIKO DRIBSNIŲ, GRANULIŲ BEI MIŠINIŲ GAMYBA BERŽĖS G. 1, BERŽĖS K., ŠIRVINTŲ R.

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „RetroPlast“, Rudaminos g. 1A, Skaidiškės, LT- 13275 Vilniaus r., Tel.: +370 653 38071. Kontaktinis asmuo: direktorius Pavelas Stančikas, aplinkosaugos specialistė Aistė Petrauskaitė, Tel.: +370 663 00311.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimas, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamyba Beržės g. 1, Beržės k., Širvintų r.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: PŪV - antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimui, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybai, Beržės g. 1, Beržės k., Širvintų r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas - 2017-11-21 raštas Nr.(28.7)-A4-11937.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 870662008. faks. 870662000, el.p. [email protected].

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 870668043, tinklalapyje: http://gamta.lt/files/PAV%20atranka%20RetroPlast.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. 852644304, el. paštas: [email protected].


2017-11-03

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus apskrities Širvintų ir Ukmergės rajonų Bajorų telkinio durpių išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

 

Plano rengimo organizatorius – UAB „Gavyba“, įmonės kodas 301097674, A. Mickevičiaus g. 7-3, LT-08119,Vilnius, tel. +37065512801, el.p. [email protected], direktorius Saulius Velička.

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85-2318178, faks.85-2784455, el.p. [email protected], adresas internete: http://www.gjmagma.lt/

Plano pavadinimas – Vilniaus apskrities Širvintų ir Ukmergės rajonų Bajorų telkinio durpių išteklių dalies naudojimo planas.

Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas Širvintų skyrius, Širvintų rajono savivaldybės administracija, Ukmergės rajono savivaldybės administracija,

Priimtas sprendimas ir motyvai – visi atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai  pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad SPAV neprivalomas. Remdamasi SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Vilniaus apskrities Širvintų ir Ukmergės rajonų Bajorų telkinio durpių išteklius, taip pat atsižvelgdama į dokumentą išnagrinėjusių vertinimo subjektų išvadas, UAB „Gavyba“ direktorius priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gjmagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas.Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/ arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai norminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje, Želvos ir Zibalų seniūnijų skelbimų lentoje.


2017-10-24

INFORMACIJA

apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA), adresas: Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 213 3139, faksas (8 5) 213 3141, el. paštas: [email protected].
  1. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – Lietuvos energetikos institutas, adresas: Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 401 891, (8 37) 401 890, faksas (8 37) 351 271, el. paštas: [email protected], [email protected].
  1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Širvintų rajono savivaldybė, Jauniūnų seniūnija, Bartkuškio miškas, Žaliosios girininkijos 53 kvartalas.
  1. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas:

Širvintų rajono savivaldybės administracija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Radiacinės saugos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

  1. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faksas (8 706) 62 000, el. paštas: [email protected].
  1. Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriuje (327 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos), RATA buveinėje (Verkių g. 36, Vilnius), Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas), per 10 darbo dienų, darbo valandomis nuo skelbimo publikavimo spaudoje datos; internetiniuose tinklalapiuose www.rata.lt ir www.lei.lt.
  1. Viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita – vyks Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 61, Širvintos, 2017 m. lapkričio 13 d., 17 val. 30 min.

Iki viešo visuomenės supažindinimo motyvuotus pasiūlymus raštu, el. paštu arba faksu galima teikti PAV dokumentų rengėjui Lietuvos energetikos institutui aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.