. Pradžia

Antikorupcijos komisijos veikla

  • Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

  • Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

  • Širvintų rajono savivaldybės darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir  darbo tvarkos taisyklėmis.

Komisijos nariai patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-27, komisijos pirmininkas patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1-87

Eil. Nr.

Komisija

Telefono numeris

El. paštas

1.

Daiva Puzinienė, Tarybos narė (pirmininkė)

8 680 86150

[email protected]

2.

Vitalijus Preikšaitis, Vičiūnų seniūnaitijos seniūnaitis (pirmininko pavaduotojas)

8 687 51423

 

[email protected]

 

3.

Alfonsas Romas Maršalka, Tarybos narys

8 698 51095

[email protected]

4.

Vidmantas Mateika, Tarybos narys

8 672 39545

[email protected]

5.

Vytautas Kalesnikas, Tarybos narys

8 686 42559

[email protected]

6.

Jolanta Mackonienė, Juodiškių seniūnaitijos seniūnaitė

8 646 55133

[email protected]

7.

Anna Kuznecovienė, Tarybos narė

8 616 19374

[email protected]

8.

Stasys Staniulis, Gelvonų seniūnaitijos seniūnaitis

8 652 47281

[email protected]

9.

Linas Šalkauskas, Tarybos narys

8 611 72000

[email protected]

STT apie korupcijos atvejį (-us) ragina pranešti raštu, visą parą veikiančiu ,,karštos linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 33 07 arba palikti pranešimą svetainėje http://www.stt.lt/

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos - neigiamo socialinio reiškinio - priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

2022 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr. 1-121 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-12 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2021 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-12

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2019 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-151

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2017 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-240

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-71

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai, patvirtinti 2010 m. kovo 31 d.  Tarybos sprendimu Nr. 1-54.

Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos skelbimo reklamjuosčių (banerių) konkuros mokiniams "Aš sąžiningas" nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos  2015 m. lapkričio 4 d. protokolu Nr. ANTI-5